Afspelen video

Start-/Stopknop

Bekijk hoe u het contact kunt aanzetten of de motor kunt starten met een druk op de knop.