Landrover

Landrover

Zpětné převzetí a recyklace

... A PAK JEJ RECYKLUJEME

V rámci ochrany životního prostředí jsme vyvinuli komplexní program pro recyklaci vozidel, který zahrnuje směrnice pro konstrukci vozidel zohledňující požadavky na recyklaci, zvýšené využívání recyklovaných materiálů a omezení využívání nebezpečných materiálů.

Směrnice EU pro recyklaci vozidel vyřazených z provozu vyžaduje, aby všichni výrobci motorových vozidel a dovozci nových vozů v Evropské unii splňovali cílové hodnoty 85 % hmotnosti vozu pro recyklaci a opětovné využití do roku 2006 a 95 % hmotnosti vozu do roku 2015.

Zodpovědnost za životní prostředí je hlavní součástí obchodní filosofie společnosti Land Rover, protože patří mezi klíčové hodnoty naší značky. K tomu patří i likvidace vozidel vyřazených z provozu a recyklace jejich materiálu. Opětovné využití materiálů má prioritu před jejich vyvezením na skládku. Kde je to ekonomicky možné, využíváme recyklované materiály opět v našich produktech. Konstrukce vozidel Land Rover je nyní recyklovatelná minimálně z 85 %.

V současných modelech Land Rover je 63 různých dílů vyrobeno z recyklovaného plastu o celkové hmotnosti 27 kilogramů – v roce 2004 to znamenalo snížení množství odpadu vyváženého na skládku o 660 tun. Ještě důležitější je skutečnost, že materiál používaný ve vozidlech Land Rover může být vrácen zpět do materiálového koloběhu a opětovně použit k výrobě nových komponentů pro automobily nebo pro účely mimo automobilový průmysl.

All_Owners_CO2Offsetting_Lake_Bogoria-324x162

Jaguar Land Rover Limited: Registered Office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF Registered in England No: 1672070