Landrover

Landrover

Zpětné převzetí a recyklace

ODSTRANĚNÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK

V recyklačních podnicích autorizovaných společností Land Rover jsou převzatá vozidla odborně zbavena znečišťujících látek. Tento proces zahrnuje následující kroky:

• Vypuštění všech provozních kapalin
• Demontáž akumulátoru a pneumatik
• Deaktivace nebo demontáž airbagů

Veškeré použitelné díly jsou demontovány a prodány. Vozidlo pak putuje na šrotiště, kde je sešrotováno. Metody pro oddělování jednotlivých materiálů umožní opětovné využití kovů pro výrobu nových slitin s obsahem železa nebo bez železa.

Zbývající materiál se dále zpracovává, aby se z něj získaly další kovy a nekovové materiály. Zbytek lze pak ještě roztřídit a využít k různým účelům. Například sklo se používá jako plnivo při výstavbě silnic.
Až po dokončení všech uvedených procesů je zbývající materiál z vozidla odvezen na skládku.

All_Owners_CO2Offsetting_Lake_Bogoria-324x162

Jaguar Land Rover Limited: Registered Office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF Registered in England No: 1672070