Landrover

Landrover

Příručky Land Rover

PŘÍRUČKA LAND ROVER PRO JÍZDU S PŘÍVĚSEM

Příručka Land Rover pro jízdu s přívěsem

Než se pokusíte o jízdu s přívěsem, měli byste se seznámit s několika jednoduchými fyzikálními a dopravními zákony.

Několik důležitých bodů:

Vždy dodržujte doporučení společnosti Land Rover pro jízdu s přívěsem.

Je nezákonné překračovat výrobcem stanovené nejvyšší přípustné zatížení používaného tažného zařízení.

Všechny přívěsy včetně nebrzděných musí mít jasně vyznačenou nejvyšší přípustnou hmotnost v kilogramech.

Proč přívěsy ztrácejí za jízdy stabilitu

Pokud jste někdy jeli za obytným přívěsem na dálnici, mohli jste zblízka pozorovat nestabilní chování, kdy se různě kýve do stran, apod. Mnoho lidí si myslí, že to k jízdě s přívěsem patří, ale není to pravda.

Pokud přívěs správně naložíte, aby byla přední část o trochu těžší než zadní, můžete prakticky eliminovat veškeré běžné potíže při jízdě s přívěsem.

Tři fyzikální zákonitosti jízdy s přívěsem

Když přívěs zatáčí, bude se přirozeně chtít otáčet kolem svého těžiště.

Míru otáčení přívěsu kolem svislé osy při kývání přívěsu do stran můžete snížit přesunutím těžiště dopředu v rámci soupravy vozidla a přívěsu.

Změna polohy těžiště změní jízdní vlastnosti přívěsu.

Fyzika úspěšné jízdy s přívěsem

Tajemství úspěšné jízdy s přívěsem spočívá ve správném nalezení a umístění těžiště přívěsu.

Těžiště je pro jízdu s přívěsem důležité, protože motorové vozidlo nebo přívěs mají přirozenou tendenci otáčet se kolem svého těžiště. Těžiště si lze představit jako závěs dveří, přičemž umístění tohoto „závěsu“ má výrazný vliv na jízdu s přívěsem.

Při jízdě s přívěsem musí být těžiště hned před předními koly přívěsu, aby přívěs sledoval perfektně stopu za těžištěm.

Je-li těžiště hned před koly přívěsu (nejlepší je cca 10 – 20 cm), může být přívěs tažen bezpečně v přímém směru
i v zatáčkách.

Je-li těžiště příliš vpředu, nebude přívěs projevovat ochotu k zatáčení a řidič bude mít pocit, že je vůz přetáčivý.


Jak vypočítat těžiště
Musíte znát hmotnost naloženého přívěsu (využijte mostní váhu), vzdálenost mezi nápravou a ojí (délka oje přívěsu) a zatížení na čepu spojky přívěsu (mostní váha).
Následně:
poloha těžiště = (v cm před nápravou přívěsu) zatížení na čepu spojky přívěsu v kg krát délka oje přívěsu v cm děleno hmotností naloženého přívěsu v kg.


Jak naložit přívěs a jak s ním jet
Zde je několik praktických tipů pro naložení přívěsu a řízení soupravy s přívěsem.

Jak naložit přívěs

Vždy si v návodu k obsluze najděte nejvyšší přípustnou hmotnost přívěsu pro váš vůz Land Rover.

Zajistěte, aby bylo těžiště v přední části přívěsu, obvykle cca
10 – 20 cm před nápravou. Toho dosáhnete umístěním větší hmotnosti nákladu do přední části přívěsu než do zadní.

Naložte přívěs tak, aby byl ve vodorovné poloze nebo nakloněn mírně dopředu. Nikdy však nesmí být nakloněn dozadu.

Zkontrolujte nejvyšší přípustnou hmotnost přívěsu – měla by být jasně vyznačena.

Zajistěte náklad ke kotevním bodům přívěsu.

Nakládejte přívěs pečlivě, aby byl vyvážen mezi levou a pravou i mezi přední a zadní částí.

Jak jet s přívěsem

Předvídejte nutnost zastavit a začněte brzdit včas.

Ponechávejte si minimálně čtyři sekundy odstupu mezi vaším a vpředu jedoucím vozidlem.

Ponechte si větší prostor pro otáčení a manévrování.

Za horkého počasí si dávejte pozor na přehřátí motoru v dlouhých stoupáních.

Používáním nižšího převodového stupně udržíte nižší provozní teplotu motoru.

Řešení problémů

Zde je několik tipů pro zvládání určitých situací.

Kývání do stran
Přemístěte těžiště přívěsu dopředu, snižte hmotnost přívěsu, zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách přívěsu a tažného vozidla na hodnoty doporučené výrobcem, namontujte tlumič otáčení spojky tažného zařízení kolem svislé osy, snižte rychlost jízdy.

Přetáčivost v zatáčce
Přemístěte těžiště přívěsu směrem k zadní části přívěsu.

Přívěs tlačí vůz v zatáčkách dolů
Zvyšte tlak vzduchu v zadních pneumatikách tažného vozidla, snižte hmotnost přívěsu.

Přívěsy a brzdění

Asistent pro stabilizaci přívěsu TSA (Trailer Stability Assist)
Náš nový systém zvyšuje bezpečnost jízdy s přívěsem detekcí kmitání přívěsu a následnou aktivací selektivního brzdění, která pomůže napravit potenciálně nebezpečnou situaci.

TSA je revolučním bezpečnostním prvkem, který by měl být využíván v kombinaci s předvídavým stylem řízení. Zde je několik dalších tipů pro brzdění během jízdy:

Kontrola brzd
Ať táhnete jakýkoli typ přívěsu, je důležité co nejdříve prověřit celkovou funkci brzdové soustavy. Učiňte tak v bezpečné situaci a s přihlédnutím k ostatním účastníkům silničního provozu. Dokonce i lehké nebrzděné přívěsy mohou ovlivnit celkové brzdění. Nezbytná je také zkouška propojených brzd, protože přívěs nemusí být brzděn proporcionálně, a to může mít za následek vznik sil působících na tažné vozidlo během brzdění.

Nadměrné brzdění
Vyhýbejte se prudkému brzdění, které může působit nadměrnou sílou na spojku tažného zařízení vozidla a na mokru nebo kluzkém povrchu může vést k zablokování předních kol. Přestože tomu může zabránit ABS, mírné brzdění je vždy lepší. Není-li vaše vozidlo vybaveno systémem ABS, doporučujeme vám přerušované brzdění (opakované uvolňování brzdového pedálu nohou).All_Owners_Guides_to_Towing_L319_10MY_Towing_boat-324x162

 

Bezpečnější brzdění s brzděnými přívěsy
Brzděné přívěsy jsou z podstaty věci stabilnější než nebrzděné. Nicméně brzdění může zdůraznit dokonce i malou nestabilitu.

S brzděným přívěsem lze bezpečně brzdit následujícím způsobem:

Vždy brzděte při jízdě přímým směrem, aby byla bezpečnost a ovladatelnost co největší.

Ponechte přiměřený odstup mezi vaším a vpředu jedoucím vozidlem.

Mějte na paměti náklad, který táhnete, a přizpůsobte tomu svou jízdu.Tažná zařízení
 
Zde je několik klíčových bodů, které je nutné zvážit ohledně tažného zařízení:

Standardní tažné zařízení s 50mm kulovou hlavicí je vhodné pro tažení přívěsu na silnici nebo pro přívěs s celkovou hmotností do 3500 kg.

Přívěsy s celkovou hmotností nad 3500 kg by měly mít tažné zařízení s chapadlovou spojkou a propojenou brzdovou soustavu – speciální úpravu vozidla.

Ponechte si větší prostor pro brzdění a brzděte přerušovaně, pokud nemáte ABS.

Couvání 

Tipy pro snadné couvání

Začněte couvat s vozidlem a přívěsem v jedné přímé linii.

Pomalu s přívěsem couvejte a vozidlo otáčejte do opačného směru, než v jakém chcete, aby se otáčel přívěs.

Jakmile se záď vašeho vozidla odchýlí od směru, jakým chcete, aby se pohyboval přívěs, začne se záď přívěsu otáčet požadovaným směrem.

Nepokračujte ovšem příliš daleko nebo se vozidla vzpříčí.

Jakmile se přívěs pohybuje správným směrem, otočte řízení vozidla opačným směrem a následujte přívěs do zatáčky. Nakonec kola srovnejte, jakmile dosáhnete správného směru.

Všeobecně platí, že s přívěsy, které jsou dlouhé v porovnání s rozvorem tažného vozidla, se couvá snadněji než s krátkými přívěsy.

Prostorový kamerový systém, složený z 5 kamer umístěných po obvodu vozidla, poskytuje výhled na vnější okolí vozidla v rozsahu téměř 360 stupňů. Dvě kamery jsou uloženy v předním nárazníku, dvě kamery jsou na spodní straně krytu vnějších zpětných zrcátek a jedna kamera je u madla víka zavazadlového prostoru. Obrazy z těchto kamer jsou přenášeny na displej informačního a zábavního systému uvnitř kabiny vozidla.

Asistent pro jízdu s přívěsem využívající kamerový systém je novou inovativní funkcí, která předvídá trajektorii pohybu přívěsu při couvání. Vodicí čáry lze položit v šířce přívěsu a při couvání jsou zobrazovány na displeji, aby ukazovaly trajektorii pohybu přívěsu.

Navíc funkce asistenta pro připojení přívěsu pomáhá řidiči přesně připojit spojku přívěsu k tažnému zařízení. Na displeji je zobrazována grafika s barevnými tečkami, která představuje hlavici tažného zařízení společně s vodicími čárami, které ukazují vypočtenou dráhu vozidla couvajícího ke spojce přívěsu.

Osvětlení

Tipy pro bezpečné osvětlení vašeho přívěsu

Dříve než se vydáte na cestu, ujistěte se, že je přívěs vybaven potřebným osvětlením, které bezvadně funguje a splňuje platné předpisy pro osvětlení.

Přinejmenším byste měli mít dvě dobré koncové a brzdové svítilny, ukazatele směru, osvětlení registrační značky a dvě červená trojúhelníková zadní odrazová skla.

Ujistěte se, že váš přívěs má alespoň jedno červené zadní mlhové světlo (budete ho možná muset dodatečně namontovat, pokud byl váš přívěs vyroben po 31. březnu 1980).

Pro velké přívěsy, například na přepravu koní nebo obytné přívěsy, bude možná zapotřebí další osvětlení.

Jaguar Land Rover Limited: Registered Office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF Registered in England No: 1672070