Landrover

Landrover

Bluetooth®

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

INFORMACE O TECHNOLOGII

Co znamená PTI?

PTI je zkratka z anglického Personal Telephone Integration (integrace osobního telefonu) označující plně integrovaný systém handsfree pro mobilní telefony ve vašem vozu používající připojení prostřednictvím Bluetooth nebo držáku ve středové konzole. (Poznámka: Držák se nedodává od modelového roku 2008.)

Co je Bluetooth?

Bluetooth je název pro technologii rádiového přenosu s krátkým dosahem, která pracuje na frekvenci 2,4GHz a je schopna přenášet bezdrátově zvuk a data. Efektivní dosah zařízení Bluetooth  je 10 metrů a odsadit rychlost přenosu dat prostřednictvím Bluetooth je 1 Mb/s.

Připojení Bluetooth poskytuje větší pohodlí, ale zmenšuje rozsah využitelných funkcí v porovnání s telefonem uloženým v držáku.

Proč se této technologii říká Bluetooth?

Značka Bluetooth dostala jméno podle dánského krále Harolda 'Bluetoothe' Blaatanda, který sjednotil Dánsko a Norsko. V začátcích éry bezdrátové technologie Bluetooth bylo cílem Bluetooth sjednotit telekomunikační a počítačový průmysl.

INFORMACE O TELEFONECH

Testuje technické oddělení společnosti Land Rover telefony nebo software z hlediska kompatibility?

Obojí – telefon je testován a potvrzen jako kompatibilní pouze s aktuálními verzemi softwaru, takže je nezbytné, abyste si zkontrolovali, zda má váš telefon správný software.

Je jakýkoli model telefonu kompatibilní za předpokladu, že má požadovaný software?

Ne – Land Rover testoval pouze modely uvedené jako kompatibilní a pouze tyto mobilní telefony může doporučit jako vhodné pro systém PTI / Bluetooth.

Proč je software důležitý?

Software definuje standardní specifikace odsouhlasené skupinou Bluetooth SIG (Special Interest Group), která stanovila, jak bude Bluetooth pracovat v automobilovém odvětví. První telefony nebyly vyvinuty v souladu s takto definovanými specifikacemi.

Může být software aktualizován?

Ano – způsob provedení aktualizace se u jednotlivých výrobců telefonů liší a příslušné pokyny budou uvedeny v materiálech umístěných na těchto internetových stránkách. Informace o tom, jak pořídit aktualizovaný software, můžete získat od prodejce mobilních telefonů nebo výrobce mobilního telefonu.

Proč je kompatibilní jen omezený počet telefonů?

Počáteční seznam telefonů pokrývá současné modely, které poskytují požadovanou úroveň funkčnosti a integrace s vozidlem. Další telefony budou schvalovány průběžně a pravidelně přidávány na seznam.

Jak často bude seznam kompatibilních telefonů aktualizován?

V současnosti se počítá s tím, že to bude přibližně každé tři měsíce.

Co když můj telefon není na seznamu telefonů kompatibilních s vozy Land Rover?

Připojení může fungovat plně nebo částečně, nicméně Land Rover nemůže garantovat úroveň fungování.

INFORMACE O FUNKČNOSTI PTI / BLUETOOTH VE VOZIDLECH LAND ROVER

Jak si stojí funkčnost PTI / Bluetooth ve vozidlech Land Rover v porovnání s řešeními od jiných výrobců?

Úroveň integrace s ovládacími prvky vozidla a funkcemi PTI / Bluetooth včetně schopnosti přenosu telefonního seznamu je srovnatelná se systémy handsfree ostatních výrobců automobilů. Řešení s držákem (je-li namontován) umožňuje ve vozech Range Rover využívat takové funkce, jako je SMS.

Lze procházet telefonními čísly v telefonním seznamu pomocí tlačítek na volantu?

U novějších modelů vozidel ano, je-li telefon v držáku (viz seznam kompatibility).

Lze vytáčet čísla prostřednictvím ovládacího panelu audiosystému, dotykového displeje nebo ovládacích prvků na volantu?

Ano.

Lze vytáčet čísla prostřednictvím hlasového ovládání Land Rover?

Ano.

Jaký rozdíl spočívá ve funkčnosti systému Bluetooth dodávaného jako příslušenství Land Rover?

Systém dodávaný jako příslušenství neumožňuje využívat dotykový displej vozidla nebo klávesnici. Má však hlasové ovládání. Je to systém dodávaný samostatně jako příslušenství.

INFORMACE O UMÍSTĚNÍ TELEFONU VE VOZIDLE

Kde je uvnitř vozu umístěna dokovací stanice nebo držák pro telefon (je-li součástí výbavy)?

Na středové konzole mezi předními sedadly pod loketní opěrkou.

Bude se telefon dobíjet, když je připojen k držáku?

Ano.

Lze telefon používat, když se dobíjí?

Ano.

Lze telefon Bluetooth dobíjet bez dobíjecího kabelu?

Ne – nicméně dobíjecí kabel pro automobilovou zásuvku 12 V lze zakoupit v obchodech s telefony.

Mohu mít telefon Bluetooth v kapse nebo v tašce?

Ano, může být umístěn kdekoli uvnitř vozu. Přestože může fungovat i ze zavazadlového prostoru, Land Rover to nedoporučuje, protože signál může být v tomto uzavřeném prostředí slabší.

JAK PROBÍHÁ KOMUNIKACE MEZI TELEFONEM A VOZIDLEM

Musí být Bluetooth v telefonu aktivován?

Ano, to lze udělat podle instrukcí k mobilnímu telefonu (viz návod k obsluze od výrobce telefonu) nebo pokynů k připojení od společnosti Land Rover.

Jak poznám, že je telefon v držáku (je-li součástí výbavy) správně připojen k automobilu?

Mobilní telefon zobrazí symbol „automobilu“ nebo „sluchátek“ na znamení, že se nachází v profilu handsfree. Rovněž ovládací panel audiosystému nebo dotykový displej v telefonním režimu potvrdí, že je telefon správně připojen prostřednictvím držáku. Na displeji se zobrazí název síťového operátora a intenzita signálu, je-li telefon přihlášen k síti. Pokud není telefon přihlášen k síti, objeví se hlášení „žádná síť“. Jestliže není telefon správně připojen k držáku, zobrazí se v telefonním režimu na čelním panelu audiosystému nebo na dotykovém displeji „telefon není připojen“, jak je popsáno v návodu k obsluze vozidla.

Jak poznám, kdy je telefon Bluetooth připojen k automobilu?

V telefonním režimu je na čelním panelu audiosystému nebo dotykovém displeji zobrazen nápis „Bluetooth“ nebo symbol telefonních sluchátek, jak je popsáno v návodu k obsluze vozidla. Kvůli omezením systému Bluetooth není na displeji vozidla zobrazována intenzita signálu. Také na mobilním telefonu se objeví symbol „automobilu“ nebo „sluchátka“ na znamení, že se nachází v profilu handsfree.

Musím telefon zapnout, aby fungoval?

Ano – nicméně pokud je do držáku vložen vypnutý telefon, automaticky se zapne.

Jak „spáruji“ telefon Bluetooth a automobil?

Veškeré informace naleznete v návodu ke „spárování“ telefonu.

Kolik telefonů Bluetooth může být s automobilem „spárováno“ zároveň?

„Spárovat“ lze větší počet telefonů. Konkrétní počty a další informace jsou uvedeny v návodu k obsluze vašeho konkrétního vozu. Seznam připojených telefonů je tvořen podle pořadí připojení. Naposledy připojený telefon je uveden nahoře. V každém okamžiku může být připojen pouze jeden jediný telefon.

Mohu připojit telefon k držáku (je-li součástí výbavy), když je připojen prostřednictvím Bluetooth?

Ano. Po připojení telefonu k držáku je připojení Bluetooth deaktivováno. Telefon v držáku má prioritu před telefonem Bluetooth.

Je-li již telefon s automobilem „spárován“, co musím pokaždé udělat, aby telefon uvnitř vozu fungoval?

Při každém nasednutí do vozu by se mělo automaticky obnovit připojení „spárovaného“ telefonu. To je však závislé na nastavení telefonu a jeho kompatibilitě. Podrobnosti naleznete v návodech ke „spárování“ a připojení. Vozidlo bude automaticky vyhledávat naposledy připojený telefon Bluetooth po zapnutí zapalování, a pokud není připojen žádný telefon k držáku. Jestliže je v dosahu naposledy připojený telefon Bluetooth (a je nastavený pro příjem připojení), dojde k propojení telefonu a vozidla. Pokud není v dosahu naposledy připojený telefon, začne vozidlo vyhledávat další telefon v seznamu zařízení.

Dojde k přerušení „spárování“ při vybití baterie telefonu Bluetooth nebo při vypnutí systému Bluetooth?

Ne, „spárování“ je nutné provést jen jednou a poté lze telefon připojovat/odpojovat libovolně často. Doporučujeme našim zákazníkům, aby měli baterii v  telefonu vždy nabitou – některé telefony při nízkém stavu nabití baterie automaticky vypínají Bluetooth.

INFORMACE O TELEFONNÍM SEZNAMU

Ke kolika telefonním číslům mám přístup prostřednictvím systému vozidla?

To je omezeno pouze počtem záznamů, které lze uložit do telefonu/na kartu SIM. Nicméně hlasové povely pro vytáčení čísel v systému hlasového ovládání jsou uloženy v systému vozidla a jsou omezeny přibližným počtem 50 položek. Další informace naleznete v seznamu kompatibilních telefonů.

Jak mohou zákazníci prohlížet svůj telefonní seznam na displeji vozidla?

Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze vašeho vozidla. Položky telefonního seznamu lze prohlížet pouze pro aktuálně připojený telefon a budou se lišit v závislosti na připojeném telefonu. Další informace naleznete v seznamu kompatibilních telefonů.

Lze ukládat čísla pod hlasovými povely ve vozidle vybaveném hlasovým ovládáním?

Ano, tato funkce je k dispozici již od předchozí generace integrovaného telefonního systému Land Rover. Tyto funkce jsou k dispozici při využívání Bluetooth nebo připojení telefonu prostřednictvím držáku.

Jaguar Land Rover Limited: Registered Office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF Registered in England No: 1672070