Landrover

Landrover

MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Land Rover

MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Tato stránka poskytuje informace a rady pro autorizované opravce, kterí zajištují údržbu a opravy vozidel Land Rover.

Standardy
Publikaci s našimi standardy získáte na adrese: Deborah Colchester, Jaguar Land Rover, 53G/28/2 Banbury Road, Gaydon, Warwicks, CV35 OXJ, Velká Británie.

Servisní informace

O servisních informacích

Tato cást našich internetových stránek byla vyvinuta proto, aby mohli všichni opravci vozidel získat prístup k technickým informacím, nástrojum, diagnostické výbave, dílum a školení, které jsou nezbytné k provádení kompletní škály servisních a opravárenských cinností na vozidlech Land Rover s cílem udržovat je v originální specifikaci.

Technické informace
Pred zahájením prací na vozidlech Land Rover je duležité, aby mel opravce automobilu príslušne proškolené techniky vybavené nezbytnými nástroji, výbavou a informacemi.
Webové stránky GTR www.landrovertechinfo.com poskytují online prístup k rade technických informací, speciálním nástrojum, diagnostické výbave a školicím materiálum. Tyto informace jsou nezbytné k provádení kompletní škály servisních a opravárenských cinností na vozidlech Land Rover s cílem udržovat je v originální specifikaci.

Servisní školení
Vynikající servisní kompetence jsou jedinou metodou, jak udržet krok s vývojem nových produktu a pokrokem v automobilové technice. Plánujete-li provádet údržbu nebo opravovat vozidla Land Rover, je duležité, abyste plne využili príslušná školení, . Vítanými úcastníky školicích kurzu ve všech evropských strediscích pro servisní školení jsou také zamestnanci nezávislých opravcu.

Speciální nástroje a náradí
K dispozici je rada speciálních nástroju a náradí, navržených speciálne pro efektivní a bezpecné provádení urcitých servisních a opravárenských úkonu na vozidlech Land Rover.
Speciální náradí a nástroje lze zakoupit od následujícího dodavatele: http://www.spxtools-shop.com/home/

Diagnostická výbava
Veškeré diagnostické vybavení Land Rover je urceno k použití príslušne kvalifikovaným technikem pro motorová vozidla s nezbytnou úrovní technického vzdelání.
Je k dispozici výbava integrovaného diagnostického systému IDS (Integrated Diagnostic System) k zajištení správné a precizní údržby vozu Land Rover. Chcete-li se dozvedet více informací, využijte následující odkaz a kliknete na ikonku IDS, : http://www.spxtools-shop.com/home/

Díly
Zákazníci znacky Land Rover požadují, aby byly jejich vozy udržovány podle originální specifikace, kvality, spolehlivosti a výkonnosti za rozumné ceny.
Doporucujeme proto využívat pro všechny druhy oprav a údržby originální náhradní díly a príslušenství Land Rover.

Kontaktujte nás
Žádosti o další informace posílejte na adresu: Deborah Colchester, Jaguar Land Rover, 53G/28/2 Banbury Road, Gaydon, Warwicks, CV35 OXJ, Velká Británie.

Jaguar Land Rover Limited: Registered Office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF Registered in England No: 1672070