Landrover

Landrover

O společnosti

Land Rover

Odpovědnost

Naše podnikání je založeno na odpovědnosti. Jsme si vědomi toho, že respekt k životnímu prostředí a komunitám, v nichž působíme, a jejich ochrana, jsou klíčové pro úspěšnou budoucnost.

Našemu pokroku v této oblasti se nedávno dostalo prestižního ocenění. Společnost Jaguar Land Rover byla jmenována "Zodpovědným podnikem roku 2013", což je nejvyšší ocenění v tomto oboru ve Velké Británii, udělované organizací Business in the Community.

Naše neutuchající úsilí v oblasti ochrany životního prostředí se dotýká všech aspektů našeho podnikání:

Provozní hospodárnost

Prostřednictvím inovací a vyspělé techniky objevujeme nové způsoby konstrukce vozů SUV s mimořádnými vlastnostmi a koncepcí pro budoucnost.

V uplynulých pěti letech jsme snížili průměrné flotilové emise CO2 evropských modelů společnosti Jaguar Land Rover o 22% a v tomto trendu hodláme pokračovat, abychom dosáhli 25% snížení do konce roku 2015.

Jedním z klíčových nástrojů, které používáme, je metoda posuzování životního cyklu LCA (Life Cycle Assessment). V tomto odborně uznávaném procesu důkladně prověřujeme a zkoumáme veškeré aspekty vozidla, od jeho vývoje až po likvidaci na konci životnosti, abychom nacházeli nové způsoby, jak snížit celkové zatížení životního prostředí při současném zlepšení provozních vlastností a schopností vozidla.Na základě tohoto přístupu jsme vytvořili novou generaci hospodárných vozidel. Například zcela nový Range Rover je vybaven šestiválcovým motorem V6 o objemu 3,0 litru s lehkou celohliníkovou konstrukcí, který poskytuje stejné výkonové parametry jako dosavadní osmiválec V8.

Trvale udržitelná výroba

Po celém světě přecházíme na koncept trvale udržitelné výroby se zcela novými přístupy k maximalizaci hospodárnosti a minimalizaci odpadu.

Během posledních let jsme dosáhli velkého pokroku ve snižování spotřeby vody, energie a množství odpadu, odváženého na skládky. A v rámci našich snah o další snižování našeho vlivu na životní prostředí se zaměřujeme na to, aby naše závody plnily nejvyšší globální standardy (např. BREEAM).

Instalací solárních panelů v technickém středisku ve Whitley se snížila závislost na fosilních palivech a podle našich kalkulací se ušetří každý rok více než 500 tun emisí CO₂.

Kromě toho, díky použití technologií spojování dílů skeletu samonosné karoserie z leteckého průmyslu u našeho zcela nového modelu Range Rover, spotřebuje montáž o 75% méně elektrické energie než výroba ocelové karoserie s vysokým podílem svařování.


Společenská odpovědnost firmy

Jsme pevně přesvědčeni o tom, že "součástí zodpovědného podnikání je vytváření správných příležitostí pro lidi, kteří usilují o pozitivní změnu". (Dr Ralf Speth, generální ředitel společnosti Jaguar Land Rover)

Společnost Jaguar Land Rover spustila v roce 2013 nový program Globální společenské odpovědnosti firmy s cílem vytvořit do roku 2020 příležitosti pro 12 milionů lidí v našich místních a globálních komunitách.

Tento dalekosáhlý program vychází z mnohaleté práce klíčových partnerů značky Land Rover, jako jsou nadace Born Free Foundation a Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce, s cílem podporovat projekty směřující k dlouhodobým změnám v našich místních a globálních komunitách.

Například v Itálii podporujeme Italský červený kříž při poskytování praktické podpory bezdomovcům v Miláně a Římě. A v Keni spolupracujeme s organizací ClimateCare. Kvalitu života tamních rodin zlepšujeme přidělováním jednotek LifeStraw, které doma poskytují čistou vodu více než 700 000 lidem. Díky tomu mohou Keňané věnovat více času vzdělávání.

Tisícům lidí ve venkovských oblastech Jižní Afriky nabízíme také možnost lepšího života dodáváním moskytiér, které snižují výskyt malárie o 75%.Klíčovou cílovou skupinou našeho programu CSR jsou mladí lidé. Od roku 1999 se více než dva miliony studentů zúčastnily programu "Inspiring Tomorrow’s Engineers" (Inspirace pro budoucí inženýry), který podporuje výuku vědeckých, technických, strojírenských a matematických předmětů na školách prostřednictvím iniciativ, jako je technická soutěž pro budoucí konstruktéry "Land Rover 4x4 in Schools Technology Challenge". A nyní naše programy vyššího vzdělávání pomáhají přeměňovat vášeň mladých lidí pro techniku v kariérní příležitosti.

Máme ctižádostivé cíle, ale nepřetržitými inovacemi a investicemi vytvoříme trvale udržitelnější budoucnost.

Jaguar Land Rover Limited: Registered Office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF Registered in England No: 1672070